SP1-logo

Skadesanering

Om Skadesanering

Flere av våre medarbeidere har mer en 30 års erfaring i bransjen, og vi oppdateres og kurses fortløpende på nye teknikker og metoder som er med på å redde verdier – både materielle og personlige. Servicepartner 1 AS har til enhver tid markedets mest moderne utstyr innen skadesanering og 24 timer i døgnet er våre vaktbiler klare til utrykning. Vi er medlem av Skade 1 og har avtaler med  forsikringsselskapene. Når uhellet først er ute, er det betryggende å vite at Servicepartner 1 vil gjøre alt for å, redde og sikre dine verdier og forhindre unødige følgeskader. Vi utfører sanering etter brann og sotskader, vann, fukt og kloakkskader, mus og rotter, mugg og soppskader, lukt og oljeskader.

Taksering

Vi har også godkjent takstmann for skade og er medlem av Norges Takseringsforbund.  

Servicepartner 1 AS

Vest-Agder                         
Rigedalen 45 F                     
4626 Kristiansand               

T: 38 17 97 00                                              
post(at)servicepartner1.no

Aust-Agder
Torbjørnsbu 1C
4847 Arendal

T: 37 02 18 12
post(at)servicepartner1.no

Alfred Uglands veg 2
4733 Evje

T: 37 02 18 12

post(at)servicepartner1.no

Telemark
Hovetbakken 6
3937 Porsgrunn

T: 51 20 56 50
post(at)servicepartner1.no

Vekanvegen 6
3840 Seljord

T: 51 20 56 50
post(at)servicepartner1.no

Vestfold

Mønnerødveien 1
3233 Sandefjord

T: 38 17 97 00
post(at)servicepartner1.no

24-t vakttelefon Skadesanering: 
T: 906 24 000

Vakttelefon Renhold utenfor kontortid:
T: 917 73 820

^