SP1-logo

Drift og vedlikehold

Drift og vaktmestertjenester

Gjennom vårt motto "Din eiendom - vårt ansvar", tilbyr vi:

  • Jevnlig tilsyn av bygningsmassen
  • Service og kontroll av tekniske installsjoner
  • Brannrunder og tilsyn/vedlikehold av brannalarmer/slukkeustyr etc
  • Reparasjoner
  • Utvendig vedlikehold
  • Feiing av garasjeanlegg, parkeringsplasser, veier og fortau
  • Beplantning og stell av grønne arealer
  • Brøyting og strøing
  • Innhenting av priser på større vedlikeholdsarbeid
  • Kontaktpunkt mellom byggeier og energiselskap, forsikringsselskap, håndtverkere.

Servicepartner 1 AS

Vest-Agder                         
Rigedalen 45 F                     
4626 Kristiansand               

T: 38 17 97 00                                              
post(at)servicepartner1.no

Aust-Agder
Torbjørnsbu 1C
4847 Arendal

T: 37 02 18 12
post(at)servicepartner1.no

Alfred Uglands veg 2
4733 Evje

T: 37 02 18 12

post(at)servicepartner1.no

Telemark
Hovetbakken 6
3937 Porsgrunn

T: 51 20 56 50
post(at)servicepartner1.no

Vekanvegen 6
3840 Seljord

T: 51 20 56 50
post(at)servicepartner1.no

Vestfold

Mønnerødveien 1
3233 Sandefjord

T: 38 17 97 00
post(at)servicepartner1.no

Hordaland
Eidsvågveien 150
5105 Eidsvåg i Åsane

T: 55 69 93 30
post(at)servicepartner1.no

24-t vakttelefon Skadesanering: 
T: 906 24 000

Vakttelefon Renhold utenfor kontortid:
T: 917 73 820

^