SP1-logo

Drift og vedlikehold

Drift og vaktmestertjenester

Gjennom vårt motto "Din eiendom - vårt ansvar", tilbyr vi:

  • Jevnlig tilsyn av bygningsmassen
  • Service og kontroll av tekniske installsjoner
  • Brannrunder og tilsyn/vedlikehold av brannalarmer/slukkeustyr etc
  • Reparasjoner
  • Utvendig vedlikehold
  • Feiing av garasjeanlegg, parkeringsplasser, veier og fortau
  • Beplantning og stell av grønne arealer
  • Brøyting og strøing
  • Innhenting av priser på større vedlikeholdsarbeid
  • Kontaktpunkt mellom byggeier og energiselskap, forsikringsselskap, håndtverkere.

Servicepartner 1 AS

KRISTIANSAND                       
Rigedalen 45 F                     
4626 Kristiansand               

T: 38 17 97 00                                              
post(at)sp1.no

ARENDAL
Torbjørnsbu 1C
4847 Arendal

T: 37 02 18 12
post(at)sp1.no

EVJE
Alfred Uglands veg 2
4733 Evje

T: 37 02 18 12

post(at)sp1.no

PORSGRUNN
Hovetbakken 6
3937 Porsgrunn

T: 51 20 56 50
post(at)sp1.no

SELJORD
Vekanvegen 6
3840 Seljord

T: 51 20 56 50
post(at)sp1.no

SKIEN
Rødmyrjordet 2
3735 Skien

Tlf 38 17 97 00
post(at)sp1.no

SANDEFJORD
Mønnerødveien 1
3233 Sandefjord

T: 38 17 97 00
post(at)sp1.no

TØNSBERG
Dalenveien 2
3160 Stokke

T: 38 17 97 00
post(at)sp1.no

24-t vakttelefon Skadesanering: 
T: 906 24 000

Vakttelefon Renhold utenfor kontortid:
T: 917 73 820

^